Kraški ovčar ali kraševec je slovenska avtohtona pasma psov. Pasma je priznana s strani Mednarodne kinološke zveze (Skupina II). Celotna populacija kraškega ovčarja je majhna, saj šteje le okoli 900 psov. Večina kraških ovčarjev je nastanjena v Sloveniji.

Značilnosti pasme

Ko govorimo o značaju neke pasme, mislimo predvsem na naravno zasnovo, torej na tiste lastnosti psa, ki so podedovane.

Zgodovina

Izvor kraškega ovčarja sega v stari vek, v 8. stoletje pred našim štetjem.

Avtohtona slovenska pasma

Kraški ovčar, lipicanec, bovška ovca in štajerska kokoš imajo nekaj skupnega – vsi so predstavniki slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali.

Strategija zaščite pasme

Kraški ovčarji sodijo med ogrožene avtohtone pasme, saj njihovo število ostaja pod tisoč primerki.

Ocenjevanje zunanjosti in vzrejni pregled

Za oceno zunanjosti psa je odločujoč splošni videz. Kraški ovčar je po splošnem videzu srednje velik, mišičast, močnega okostja, dolgodlak, železnosive barve, z zbitim in razmeroma kratkim trupom.

Standardi FCI

Standard kraševca (FCI – št. 278), veljaven od leta 1989 dalje, matična država Slovenija. Standard je potrdila komisija za standarde na FCI 22. 08. 2001.

Društva in klubi

Ljubitelji, lastniki in vzreditelji Kraških ovčarjev se povezujemo v društvu in klubu, ki sta člana Kinološke zveze Slovenije – KZS.

Čuvaj črede

Kraševci so na naših tleh čuvajsko-pastirsko službo opravljali že od samih začetkov ovčjereje pri nas.

Strokovne osnove

Strokovne osnove za izvajanje ukrepa odvračanja velikih zveri s pastirskimi psi.

Kraševci na delu

V DLVKOS smo na podlagi znanj, ki smo jih pridobili skozi pripravo strokovnih osnov pričeli načrtno spremljati uspešnost uvedbe mladičev  kraških ovčarjev v funkcijo pastirskega psa.

Pogosta vprašanja

Najpogostejša vprašanja o Kraševcih in odgovori na slednja.

Oglas dohodnina