Strokovne osnove za izvajanje ukrepa odvračanja velikih zveri s pastirskimi psi

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) so v letu 2006 prisluhnili našim idejam o ponovni uporabi kraškega ovčarja kot pastirskega psa in nam zaupali izdelavo projektne naloge z naslovom: “Strokovne osnove za izvajanje ukrepa odvračanja velikih zveri s pastirskimi psi”. Za potrebe naloge smo najprej opravili raziskavo stanja v Sloveniji. Pripravili smo vprašalnike za rejce drobnice, jih nekaj tudi osebno obiskali, se udeležili dneva drobnice na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni in prireditve ob 11. državnem tekmovanju v strižnji ovac v Tolminu. Zanimale so nas tudi izkušnje na Hrvaškem, kjer že nekaj let poteka podoben projekt pod okriljem LIFE programa. V Zagrebu smo obiskali promotorja tega projekta Szandorja Hrovatha in ekskurzijo nadaljevali v Liki in BIH, kjer tradicija čuvanja drobnice s pastirskimi psi tudi še ni izumrla.

Ker domačih pisnih virov oz. strokovne literature na to temo ni, smo si pomagali s tujimi deli, zlasti ameriškimi, kjer so v zadnjih 20 letih opravili precej raziskav s področja vzgoje in uporabe pastirskih psov. Zanimivo pri tem je, da je največ literature ameriške, pa čeprav tam ni tradicije uporabe pastirskih psov. Pomagali so si z evropskimi izkušnjami, uvozili nekaj pasem iz Evrope in Azije, začeli z delom in dandanašnji se tudi v Evropi okoriščamo z njihovimi izsledki. Za namene projekta smo odkupili 2 mladiča, ki sta podvržena vzgoji po naših priporočilih.

Na podlagi anket smo ocenili interes rejcev za sodelovanje v projektu, predvideli možne zaplete pri izvajanju le-tega in njih reševanje. V skladu s tem smo opredelili pogoje, ki jih mora rejec izpolnjevati za pridobitev psa in priporočili način nadzora, ki je eden ključnih momentov pri zagotavljanju uspešnosti projekta. Vso zadevo smo osvetlili tudi z ekonomskega vidika in glede na visoke odškodnine, ki jih za škode po velikih zvereh izplačuje država, poleg nakupa mladiča predlagali tudi sodelovanje pri sofinanciranju rednih veterinarskih storitev, zavarovanja odgovornosti in delu stroškov prehrane.

V nalogi smo najprej opisali načine uporabe pastirskih psov v svetu in pri nas, se dotaknili zgodovine in današnjega stanja pasme kraški ovčar, navedli razloge, ki govorijo v prid uporabi pastirskih psov pri čuvanju drobnice, napisali priporočila za odbiro in vzgojo mladičev, pregledali in opisali populacije velikih zveri v Sloveniji ter navedli zanimivosti in izkušnje iz podobnih projektov, ki so potekali v drugih državah (Hrvaška, Bolgarija, Švica, Norveška, Švedska, Portugalska, Slovaška).

Na podlagi anket smo ocenili interes rejcev za sodelovanje v projektu, predvideli možne zaplete pri izvajanju le-tega in njih reševanje. V skladu s tem smo opredelili pogoje, ki jih mora rejec izpolnjevati za pridobitev psa in priporočili način nadzora, ki je eden ključnih momentov pri zagotavljanju uspešnosti projekta. Vso zadevo smo osvetlili tudi z ekonomskega vidika in glede na visoke odškodnine, ki jih za škode po velikih zvereh izplačuje država, poleg nakupa mladiča predlagali tudi sodelovanje pri sofinanciranju rednih veterinarskih storitev, zavarovanja odgovornosti in delu stroškov prehrane.

Dokument Strokovne osnove za izvajanje ukrepa odvračanja velikih zveri s pastirskimi psi si lahko ogledate s klikom na povezavo.

Zdaj je na potezi država, za katero upamo, da bo pokazala dovolj velik interes za zaščito edine slovenske avtohtone pasme psov in pomagala pri oživljanju njegove prvotne funkcije.