Želite podpreti aktivnosti prostovoljcev, ki se trudijo za obstoj in promocijo naše avtohtone pasme kraški ovčar? Namenite del dohodnine delovanju društva!

  • Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko oddate osebno na enoti Fursa, po pošti ali prek portala/aplikacije eDavki.
  • Povezava do obrazca, ki ga natisnete in pošljete po pošti: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf
  • Če zahtevo zahtevo pošljete s priporočeno pošiljko, uslužbenec na pošti na pošiljko natisne datum in uro odpošiljanja. Furs tako za tekoče leto upošteva vse zahteve, ki so odposlane do 31. 12. do 23.59. Če pa zahtevo pošljete z navadno pošto, se pa za datum vložitve šteje, ko zahteva dejansko pride na organ.
  • Ko izberete upravičenca ali upravičence, ki jim želite nameniti del dohodnine, se te preference zavezanca prenašajo iz leta v leto in veljajo za nedoločen čas.
  • Če se odločite za spremembo, pa lahko to opravite z novo zahtevo. Najlažje je zahtevo in spremembe opraviti prek portala/aplikacije eDavki, kjer je mogoče tudi preprosto preveriti, ali že komu doniramo dohodnino (v mobilni aplikaciji kliknete na meni levo zgoraj, kliknete na svoje ime, nakar se spodaj nahaja podatek, komu in v kakšnem deležu že morda donirate). Podatek je sicer naveden tudi na informativnem izračunu dohodnine, ki ga prejmete po pošti.

Podrobnosti so na povezavi: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

Oglas dohodnina