Nedelja: 25.09. 2022 Pričetek ocenjevanja: 10:00 Kraj ocenjevanja: Ajdovščina, Ajdovski grad – Grajsko dvorisče PRIJAVA: Na oceno zunanjosti in/ali vzrejni pregled se morajo lastniki v naprej pisno prijaviti. Prijava na ocenjevanje zunanjosti in vzrejni pregled mora vsebovati:

 • podatke o lastniku samca / samice: ime, priimek, naslov, e-naslov ali st. telefona-mobitela,
 • fotokopijo rodovnika,
 • fotokopijo DNA profila ter
 • fotokopijo članske nalepke z veljavno nalepko za tekoče leto ali potrdilo o plačani članarini članici KZS.

POGOJI ZA PRISTOP: Vsi samci / samice morajo imeti veljaven potni list (modra knjizica) z vpisanim veljavnim cepljenjem proti steklini, lastniki pa člansko izkaznico kinoloskega drustva ali kluba KZS, z veljavno nalepko KZS za l. 2022. V nasprotnem primeru se storitve obračunavajo kot za nečlane, to je 100 % visje. I/ za ocenjevanje zunanjosti (starost najmanj 9 mesecev) potrebujete:

 • originalni rodovnik,
 • za samce / samice, ki so pripeljani iz tujine izvozni rodovnik, z vpisom v Slovensko rodovno knjigo.

II/ za vzrejni pregled (starost najmanj 12 mesecev) potrebujete:

 • originalni rodovnik in fotokopijo, za uvozenega samca / samico pa izvozni rodovnik in fotokopijo (export pedigree) z vpisom v Slovensko rodovno knjigo,
 • fotokopijo potrdila o izdelanem DNA profilu – OBVEZNO!!. Za vzrejo se uposteva samo ocena zunanjosti, pridobljena na ocenjevanju zunanjosti, ki poteka v okviru vzrejnega pregleda.

III/ za podaljšanje vzrejnega dovoljenja:

 • vzrejno knjizico,
 • fotokopijo članske nalepke z veljavno nalepko za tekoče leto ali potrdilo o plačani članarini članici KZS,
 • potrdilo o plačilu podaljsanja.

Vsem, ki se boste prijavili na naso prireditev, bomo poslali potrditev s potrebnimi navodili ter predračun, katerega morate poravnati pred pristopom na prireditev. Ocenjevanje bomo opravljali po v naprej določenem urniku. Prijavo oz. podaljsanje posljite z navadno posto (prosimo NE PRIPOROČENO), ali na mail najkasneje do srede, 21.09. 2022 na naslov: DVKKO – Jelka Simčič, Litijska cesta 12, 1000 Ljubljana oz. na mail: dvkko.si@gmail.com.

CENIK:

člani KZS / ne člani telesna ocena: 27,96 EUR / telesna ocena: 55,92 EUR vzrejni pregled: 33,10 EUR / vzrejni pregled: 66,20 EUR podaljsanje VP: 23,10 EUR / podaljsanje: 46,20 EUR

Opozorilo Za vsako morebitno škodo, ki bi jo povzročil vaš pes / psica, za ugrize in morebitni pogin psa / psice, je izključno odgovoren lastnik. Brez vseh zahtevanih dokumentov se na prireditev NE morete prijaviti. O prireditvi smo obvestili tudi oba kluba – DLVKOS in KKOS, kjer vam bodo tudi lahko nudili potrebne informacije.

Lep pozdrav in nasvidenje!

Branka Krajnc – Sluga predsednica DVK za KO