VABILO NA OCENJEVANJE ZUNANJOSTI IN VZREJNI PREGLED ZA KRAŠKE OVČARJE

Nedelja: 27.03. 2022 Pričetek ocenjevanja: 10:00

Kraj ocenjevanja: vadišče Športno kinološko društvo Krim , Lj. Sneberje

opis poti: https:// www.kd-krim.si.

PRIJAVA:

Na oceno zunanjosti in/ali vzrejni pregled se morajo lastniki v naprej pisno prijaviti.

Prijava na ocenjevanje zunanjosti in vzrejni pregled mora vsebovati:

  • podatke o lastniku samca / samice: ime, priimek, naslov, e-naslov ali št. telefona-mobitela,
  • fotokopijo rodovnika,
  • fotokopijo DNA profila ter
  • fotokopijo članske nalepke z veljavno nalepko za tekoče leto ali potrdilo o plačani članarini.

POGOJI ZA PRISTOP:

Vsi samci / samice morajo imeti veljaven potni list (modra knjižica) z vpisanim veljavnim cepljenjem proti steklini, lastniki pa člansko izkaznico kinološkega društva ali kluba KZS, z veljavno nalepko KZS za l. 2022. V nasprotnem primeru se storitve obračunavajo kot za nečlane, to je 100 % višje.

1. za ocenjevanje zunanjosti (starost najmanj 9 mesecev) potrebujete:

  • originalni rodovnik,
  • za samce / samice, ki so pripeljani iz tujine izvozni rodovnik, z vpisom v Slovensko rodovno knjigo.

2. za vzrejni pregled (starost najmanj 12 mesecev) potrebujete:

  • originalni rodovnik in fotokopijo, za uvozženega samca / samico pa izvozni rodovnik in fotokopijo (export pedigree) z vpisom v Slovensko rodovno knjigo,
  • fotokopijo potrdila o izdelanem DNA profilu – OBVEZNO!!.

Za vzrejo se upošteva samo ocena zunanjosti, pridobljena na ocenjevanju zunanjosti, ki poteka v okviru vzrejnega pregleda.

3. za podaljšanje vzrejnega dovoljenja:

  • vzrejno knjižico,
  • fotokopijo članske nalepke z veljavno nalepko za tekoče leto ali potrdilo o plačani članarini.

Vsem, ki se boste prijavili na našo prireditev, bomo poslali potrditev s potrebnimi navodili ter predračun, katerega morate poravnati pred pristopom na prireditev. Ocenjevanje bomo opravljali po v naprej določenem urniku. Prijavo pošljite z navadno pošto (prosimo NE PRIPOROČENO), ali na mail najkasneje do torka, 22.03. 2022 na naslov:

DVKKO – Jelka Simčič, Litijska cesta 12, 1000 Ljubljana oz. na mail:dvkko.si@gmail.com.

CENIK:

člani KZS ne člani
telesna ocena: 27,96 EUR telesna ocena: 55,92 EUR
vzrejni pregled: 33,10 EUR vzrejni pregled: 66,20 EUR

Opozorilo
Za vsako morebitno škodo, ki bi jo povzročil vaš pes / psica, za ugrize in morebitni pogin psa / psice, je izključno odgovoren lastnik.
Brez vseh zahtevanih dokumentov se na prireditev ne morete prijaviti.

Lep pozdrav in nasvidenje!

Branka Krajnc – Sluga
predsednica DVK za KO

 

Oglas dohodnina